Skip to main content

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ

Αρχιτέκτονας εμπνευσμένος από την πόλη του

Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις

της Μεσογείου.

Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα μέσω της οποίας επιδιώκω μια πιο άμεση και αποτελεσματική επαφή μαζί σας.
Θα μοιράζομαι μαζί σας θέσεις, συζητήσεις, αλλά και εισηγήσεις για την πόλη μας.

Αρχιτέκτονας και ενεργός πολίτης

Μάθε περισσότερα

Σχεδιάζουμε τη Λεμεσό

«Θέλω να δουλέψουμε για μια πόλη σύγχρονη, ανθρώπινη, πράσινη και βιώσιμη. Μια Λεμεσό με ταυτότητα.
Για τη Λεμεσό»

Το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του τοπίου της Λεμεσού είναι η θάλασσα. Ο επαναπροσδιορισμός του παραλιακού και θαλάσσιου χώρου σε όλη την ακτογραμμή της πόλης είναι απαραίτητος, έτσι ώστε να δίνονται περισσότερες επιλογές βιωματικής σχέσης με τη θάλασσα σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες. Μεσώ μιας σειράς δράσεων και ενός καινοτόμου σχεδιασμού και παρέμβασης μπορεί να επιτευχθεί́ η οργανική σύνδεση του Λεμεσιανού με το υγρό στοιχείο.

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου οργάνωσης και διακυβέρνησης του Δήμου Λεμεσού είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για μια πόλη όπως η δική μας. Ανάλογη είναι και η προσδοκία των πολιτών ευρύτερα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υπό εξέλιξη συζήτηση εδώ και χρόνια για συνολική μεταρρύθμιση. Η βελτίωση και ψηφιοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών, η υιοθέτηση καινοτόμων μορφών διοίκησης της πόλης μέσω της εφαρμογής «έξυπνων» πολιτικών, αφορούν τόσο την ίδια την πόλη, αλλά και άλλους παραγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό.

Η Λεμεσός έχει όλες τις δυνατότητες για να καταστεί σημαντικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου. Μπορεί να αποτελέσει ένα ελκυστικό προορισμό επιχειρήσεων, έρευνας, καινοτομίας επενδύσεων και τουρισμού με τρόπο που να είναι επωφελής στην κοινωνία, στην οικονομία, και στο περιβάλλον. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου σημαντικός είναι ρόλος της δημοτικής αρχής η οποία πρέπει να διευκολύνει, να συμβάλει, να σχεδιάσει, να οργανώσει, να προωθήσει πολιτικές ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η Λεμεσός ήταν και θα είναι κοιτίδα πολιτισμού. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι πόλη χωρίς τέχνες, είναι καταδικασμένη σε πνευματικό μαρασμό. Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική πόλη, θα έπρεπε να απολαμβάνει ο Λεμεσιανός πληθώρα επιλογών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η μύηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ατόμων από όλες τις ομάδες του πληθυσμού, θα αποδειχθεί η καλύτερη επένδυση. Υπάρχει ένα επίμονο κοινό που διψά για τέχνες γι΄ αυτό στόχος του δήμου θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη πνευματικής κουλτούρας.

Στόχος μια πράσινη πόλη. Να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενοι και να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι πρασίνου, να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπιστούν με σύγχρονες και βιώσιμες πολιτικές τα περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Λεμεσός. Το επίπεδο ζωής του Λεμεσιανού μπορεί πλέον να αναβαθμιστεί μέσω της αειφορίας για αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Υπάρχουν σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Η Λεμεσός πρέπει να γίνει μια ανοικτή και φιλόξενη πόλη για όλους τους χρήστες της με έργα στη βάση της καινοτομίας, της οδικής ασφάλειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, όπως προνοεί και το ΣΒΑΚ Λεμεσού. Μεταξύ άλλων βελτίωσης χρήζουν οι υποδομές για τους πεζούς, τους ποδηλάτες, τα άτομα ειδικών ομάδων, οι δημόσιες συγκοινωνίες και ο τρόπος διαχείρισης της κυκλοφορίας στο κέντρο της Λεμεσού. Η δημιουργία ενός ελκυστικού και συνεχούς δημόσιου χώρου συνιστά την ανάπλαση πλατειών, πάρκων, και γενικά χώρων που όλοι οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν.

Το πεδίο χρηματοδότησης γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Ο Δήμος Λεμεσού μπορεί να πρωτοπορήσει σε τοπικό σε περιφερειακό επίπεδο για να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες για το σύνολο της πόλης μας. Η Λεμεσός πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί κονδύλια και ευκαιρίες χρηματοδότησης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και με συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Γι’ αυτό απαιτείται στρατηγική, σχέδια για ώριμα έργα, αναβάθμιση της Δημοτικής Υπηρεσίας, ευελιξία και συνέργειες με ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, και δικτύωση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Η Λεμεσός να δει και να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένας πιο συμπαγής κοινωνικός ιστός. Πολιτικές προσιτής διαβίωσης, κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης ειδικών κοινωνικών ομάδων οφείλουν να υιοθετηθούν. Πρέπει να δοθεί έμφαση στον άνθρωπο στη βάση των αρχών της αξιοπρέπειας, της ισονομίας και της ισότητας για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν τη Λεμεσό στην κοινωνική πρόοδο.

Η υγεία, η αποφόρτιση και η πνευματική διαύγεια των ανθρώπων, πρέπει να είναι μέλημα κάθε δήμου. Η κουλτούρα του αθλητισμού και της ευεξίας δημιουργεί ανθρώπους που φροντίζουν την υγεία τους. Ταυτόχρονα η δια βίου μάθηση αποτελεί βασική αξία στη συνεχή ανάπτυξη όλων. Η νεολαία πρέπει να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της εποχής της. Ο κάθε νέος μπορεί να γίνει ενεργός, δραστηριοποιημένος πολίτης και να αποκτήσει κοινωνικά αντανακλαστικά συμβάλλοντας θετικά στο σύνολο. Μέσω της κοινωνικοποίησης που θα δημιουργηθεί από την συμμετοχή τους σε αθλητικά ή πολιτιστικά σωματεία και τον δημόσιο χώρο, οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν την αίσθηση του “ανήκειν”.

Στο επίκεντρο ευρύτερα του δήμου αλλά κυρίως των συνοικιών βρίσκεται ο άνθρωπος. Στόχος είναι η σύσφιξη των σχέσεων μέσα σε μια κοινότητα-συνοικία και μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αλληλεγγύης και συνεργασίας, σε έναν χώρο όπου τα έργα υποδομής θα κάνουν τη ζωή λειτουργική και ευχάριστη, χωρίς προβλήματα. Οφείλουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής των κατοίκων στις συνοικίες, παρέχοντας τους αυτάρκεια σε υπηρεσίες Έργα υποδομής όπως αντιπλημμυρικά, πεζοδρόμια, οδικό δίκτυο, φωτισμός, ορθή διαχείριση σκυβάλων. Οι συνοικίες της Λεμεσού μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς της ζωής στην Κύπρο.

Κράτα επικοινωνία:

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερώσεων

    Powered by Request a Web © 2022