Skip to main content

Δήμος Αλληλεγγύης

 • Προτεραιότητα ενός δήμου θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, στη βάση των αρχών της αξιοπρέπειας, της ισονομίας και της ισότητας.
 • Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω δράσεων οι οποίες θα προωθούν τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και της εφαρμογής πολιτικών προσιτής διαβίωσης, κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Βασικός στόχος η συμμετοχή σε όσο το δυνατό περισσότερες δράσεις και προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκά Ταμεία και την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Ρόλος του Δήμου είναι να αφουγκράζεται τις εκάστοτε ανάγκες των πολιτών του και με βάση αυτές να προσαρμόζει την κοινωνική του πολιτική, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα και υπηρεσίες για την κάλυψη τους.
 • Στόχος μας είναι ένας Δήμος ανθρώπινος και κοινωνικά ευαίσθητος. Μια Δημοτική Αρχή που αγκαλιάζει τους δημότες και να αποτελεί στήριγμα για τις ευάλωτες ομάδες και όσους έχουν ανάγκη.
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ενδυνάμωση δομών και πρακτικών κοινωνικής πρόνοιας, η προσιτή στέγη και η ενσωμάτωση, βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος μας.
 • Όσα θα έκαναν τη Λεμεσό, μια πόλη για όλους.

Προτάσεις:

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ:

 • «Κέντρο κοινωνικής στήριξης του πολίτη» Σε αυτό θα υπάρχει κοινωνικός/ή λειτουργός σε καθορισμένες συνοικίες οι οποίες παρουσιάζουν κοινωνικής φύσης προβλήματα. Στόχος του γραφείου είναι η επίλυση προβλημάτων με καθοδήγηση σχετικά με τα νομικά δικαιώματα και διαδικασίες καθώς και με διαμεσολάβηση με τις κρατικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς.
 • Σύναψη μνημονίων με ΜΚΟ για συνέργειες, συνεργασίες, ενημέρωση για ευάλωτους πολίτες, ανάληψη δράσεων βοήθειας.
 • Δράσεις απασχόλησης ατόμων τρίτης ηλικίας ενισχύοντας την κοινωνική τους συναναστροφή.
 • Δράσεις για πρόληψη νεανικής παραβατικότητας και χρήσης ουσιών εξάρτησης. Στήριξη στα προληπτικά προγράμματα που ήδη υπάρχουν
 • Καταγραφή αστέγων και επανασχεδιασμός του προγράμματος αποκατάστασης τους
 • Σε συνεργασία με την σχολική εφορία και το Υπ. Παιδείας, δημιουργία μετασχολικών εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων απασχόλησης για παιδιά, με στόχο την καλλιέργεια, την ανθρωπιστική τους παιδεία και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Προώθηση στενότερης συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των προγραμμάτων που προσφέρει.
 • Θεσμοθέτηση ετήσιων ανοιχτών συζητήσεων με νέους κάθε συνοικίας σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και προώθηση λύσεων.

ΔΟΜΕΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • Στέγη φιλοξενίας αστέγων με διανυκτέρευση» μέχρι την ανάληψη της κάθε υπόθεσης από το Γραφείο Ευημερίας.
 • «Στέγη θυμάτων έμφυλης βίας» μέχρι την ανάληψη κάθε υπόθεσης από το Γραφείο Ευημερίας.
 • «Λέσχες φύλαξης και δραστηριοτήτων παιδιών» δημοτών που εργάζονται τα απογεύματα, αργά ή/και σε βάρδιες.
 • Ενθάρρυνση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Γερνώ με τους φίλους μου» σε κοινόβιες οικίες, έτσι όπως εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις.
 • Δημιουργία ευέλικτων δομών απασχόλησης μέσα στη κοινότητα για έφηβους, ώστε μέσα από την υγιή απασχόληση να προλαμβάνονται φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας και χρήσης ουσιών εξάρτησης
 • Στέγαση ΜΚΟ σε δημοτικά γραφεία.
 • Ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου με ιδιωτικές συνέργειες και συχνότερη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
 • Δωρεάν είσοδος σε δημοτικές υποδομές

ΕΜΦΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Θέση μας είναι πως ένας σύγχρονος δήμος, οφείλει να εντάξει έμφυλη στρατηγική και σκοπιά, τόσο στον αστικό σχεδιασμό όσο και στις πρακτικές του. Στόχος μας είναι να ληφθούν υπόψη και να διασφαλιστούν, τόσο η ισότητα, όσο και η ασφάλεια των γυναικών.

 • Καθορισμός έμφυλου προϋπολογισμού για πολιτικές υποστηρικτικές προς τις γυναίκες.
 • Ενίσχυση φωτισμού σε δημοτικούς χώρους και δρόμους.
 • Δημιουργία υπέργειων διαβάσεων.
 • Δημιουργία μωβ θέσεων στάθμευσης με μεγαλύτερες διαστάσεις, οι οποίες θα απευθύνονται σε οικογένειες με βρέφη και εγκυμονούσες
 • Εποπτεία και εξασφάλιση προσβάσιμων πεζοδρομίων για γυναίκες με παιδικά καροτσάκια.
 • Δημιουργία δωματίων θηλασμού σε δημοτικά κτήρια και σε πολυσύχναστα μέρη της πόλης
 • Τοποθέτηση βρεφικής αλλαξιέρας, τόσο σε γυναικείες, όσο και αντρικές δημόσιες τουαλέτες.
 • Συμμετοχή δημοτικών υπηρεσιών σε επιμορφωτικές ημερίδες για την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική παρενόχληση και την πρόληψη του σεξισμού.
 • Καθορισμός πρωτόκολλου συμπεριφοράς και αντιμετώπισης σεξιστικών, παρενοχλητικών και κακοποιητικών συμπεριφορών, στη δημοτική υπηρεσία.
 • Δημιουργία απογευματινών λεσχών απασχόλησης παιδιών ώστε γυναίκες να μπορούν να εργάζονται, συμφιλιώνοντας επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.
 • Δημιουργία προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων και ταλέντων για ανειδίκευτες γυναίκες.
 • Ετήσια συνάντηση με την Επιτροπή Ισότητας για ανανέωση και υιοθέτηση έμφυλου στρατηγικού σχεδιασμού.
 • Καταγραφή όλων των υποστηρικτικών προς τις γυναίκες δομών και συνέργειες μαζί τους (π.χ. Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αλληλοβοήθεια σε περιστατικά).
 • Δημιουργία άτυπου παράλληλου συμβουλίου γυναικών της πόλης, το οποίο θα παραδίδει ετήσιες εισηγήσεις.

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

 • Κατάρτιση ειδικού προγράμματος προετοιμασίας για ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκμάθησης ελληνικής γλώσσας.
 • Δημιουργία Συμβουλίου (Expats Council) από εκπροσώπους δημότες τρίτων χωρών.
 • Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Πληροφόρησης για μετανάστες
 • Προώθηση διαπολιτισμικών δράσεων.

ΑΜΕΑ

 • Δημιουργία πράσινων λεωφόρων με ψηλή δεντροφύτευση και σκίαση, μήκους 25 χιλιομέτρων που να συνδέουν τις γειτονιές της πόλης δημιουργώντας αυτονομία και ελεύθερη διακίνηση στα άτομα με κινητικά προβλήματα ή άλλες αναπηρίες
 • Ράμπες αναπήρων που επιτρέπουν σε ΑμΕΑ άτομα να εισέλθουν στο νερό, σε διάφορα σημεία της παραλίας, εκτεταμένα ωράρια χρήσης τους και συντήρηση τους.
 • Ψηφιοποίηση σημείων αναφοράς της πόλης και δημιουργία application σε γλώσσες συμπεριληπτικές για άτομα με αναπηρίες (όραση-ακοή)
 • Εξασφάλιση προσβάσιμων, σηματοδοτημένων και επαρκών πεζοδρομίων

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ

Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τη Λεμεσό των δύο ταχυτήτων, μέσα από μια ανθρωποκεντρική πολιτική και έργα υποδομής που θα καθιστούν τη διαβίωση στις συνοικίες λειτουργική, ευχάριστη και χωρίς προβλήματα. Για εμάς δεν υπάρχουν δημότες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

 • Συντήρηση και αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και πλατειών με σωστή φωταγώγηση και φύλαξη, όπου θα μπορούν ταυτόχρονα να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Καλύπτοντας την ανάγκη του «ανήκειν» σε συνθήκες ασφάλειας, δημιουργούνται συνθήκες πρόληψης της παραβατικότητας καθώς και ενεργοποίησης των δημοτών.
 • Αξιοποίηση γηπέδων και αυλών σχολείων για αξιοποίηση τους από παιδιά
 • Διορισμός συνοικιακών συμβουλίων. Σκοπός, η εύρυθμη λειτουργία της γειτονιάς, ο εντοπισμός προβλημάτων και ο συντονισμός για την αντιμετώπισή τους, ενισχύοντας τη σύνδεση του δημότη με τις υπηρεσίες του δήμου.
 • Να φέρουμε τον πολιτισμό στις συνοικίες με μικρά φεστιβάλ, γιορτές, εκδηλώσεις κι ενεργοποίηση των δημοτών και των νέων στη διοργάνωση τους

ΠΡΟΣΙΤΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κύριοι άξονες πολιτικής:

 • Αύξηση του οικιστικού αποθέματος
 • Εκσυγχρονισμός συστήματος αδειοδότησης για ταχύτερη έκδοση αδειών
 • Νομοθετικό πλαίσιο – Συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Αποτελεσματική διαχείριση γης (περίκλειστα τεμάχια)
 • Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για ανέγερση δημοτικών πολυκατοικιών και μονάδων στέγασης με χαμηλά ενοίκια σε ευάλωτους δημότες σε συνεργασία με τον ΚΟΑΓ.
 • Ενθάρρυνση αξιοποίησης αδρανών τεμαχίων και κτιριακού αποθέματος με την εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων στην περιοχή ΠΕΧ.
 • Προώθηση μεταφοράς αναπτυξιακών δικαιωμάτων ως πολεοδομικό εργαλείο για δημιουργία κοινωνικής κατοικίας.
 • Προώθηση νέων εναλλακτικών μοντέλων κατοίκησης (New European Bauhaus).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Λεμεσός πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί κονδύλια και ευκαιρίες χρηματοδότησης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεντρικό κράτος, όσο και μέσα από συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Γι’ αυτό απαιτείται στρατηγική, σχεδιασμός, διεκδικητικότητα και αντανακλαστικά στις ευκαιρίες, αναβάθμιση της Δημοτικής Υπηρεσίας, ευελιξία και συνέργειες με εμπειρογνώμονες και ΜΚΟ για συμπράξεις. Συνεπώς, απαιτείται η δέσμευση και συνέπεια σε χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και η εκπλήρωση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

 • Άντληση κεφαλαίων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, άρα και ενίσχυση Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων του Δήμου
 • Συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Συνεργασία επιστημονικών ιδρυμάτων, εξειδικευμένων φορέων, ΜΚΟ
 • Αξιοποίηση δημοτικής κτημοσύνης στο έπακρο για υποδομές και στεγαστική πολιτική
 • Διεκδίκηση και αξιοποίηση εγχώριων χρηματοδοτήσεων