Skip to main content

Προτάσεις για μια πράσινη και καθαρή πόλη

Αύξηση πρασίνου

 • Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου Λεμεσού στον χώρο του χαμηλού δάσους Αγίας Φύλας και προέκτασή του περιμετρικά του φράγματος Πολεμιδιών (δυνατότητα προέκτασής του μέχρι το Βατί) (10,000 δέντρα σε Α φάση)
 • Δημιουργία Γραμμικού Πάρκου στην Ακταία οδό (μεταξύ Μαρίνας και Νέου Λιμανιού) μήκους 1.5km.
 • Δενδροφύτευση Πράσινων Διαδρομών συνολικού μήκους 25km (φύτευση περίπου 10,000 ψηλών δέντρων).
 • Δημιουργία δασικού πάρκου στον Ευκαλυπτώνα Φασουρίου (Τσερκέζ Τσιφλίκ)
 • Φύτευση υφιστάμενων μικρών χώρων πρασίνου (pocket parks).
 • Ανάπλαση σε χώρο πρασίνου γης ΕΦΚΑΒ επί της Νίκου Παττίχη.
 • Δημιουργία πράσινων buffer zones στον αυτοκινητόδρομο.
 • Προέκταση γραμμικού πάρκου Γαρύλλη στον Απόστολο Ανδρέα.
 • Προέκταση πάρκου Βαθκειά στη Μέσα Γειτονιά/Πάνθεα.
 • Ενίσχυση, εμπλουτισμός πρασίνου σε δρόμους και νησίδες (φύτευση 10,000 δέντρων).
 • Προώθηση προγραμμάτων δημιουργίας «πράσινων οροφών».

Περιβαλλοντικές Υποδομές – Καθαριότητα

 • Εφαρμογή προγράμματος καθαριότητας και αποκομιδής σκυβάλων με συστηματική εκπαίδευση και εποπτεία.
 • Εγκατάσταση συστήματος πολλαπλών βυθιζόμενων κάδων, με διαχωρισμό στη συλλογή απορριμάτων.
 • Εκσυγχρονισμός στόλου και μεθοδολογίας καθαρισμού της πόλης/χρήση έξυπνων συστημάτων.
 • Εφαρμογή προγράμματος «pay as you throw» (Πληρώνω όσο Πετώ).
 • Πολιτικές αποφυγής πλαστικού μιας χρήσης.
 • Ευαισθητοποίηση πολιτών και καλύτερη εποπτεία του θεσμού της ανακύκλωσης.
 • Μείωση σπατάλης τροφίμων
 • Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών μεθόδων: κομποστοποίηση, κυκλική οικονομία, επαναχρησιμοποίηση υλικών με “life-cycle”, παραγωγή προγραμμάτων “second life” για οικιακά και οικοδομικά απόβλητα.
 • Αποτελεσματική διαχείριση και συστηματικός έλεγχος των πράσινων σημείων.
 • Επέκταση αντιπλημμυρικών έργων και λιμνών κατακράτησης περιμετρικά των αστικών περιοχών.
 • Καθορισμός και παρακολούθηση μετρήσιμων στόχων.
 • Δημιουργία δικτύου για δωρεάν κρύο και φιλτραρισμένο πόσιμο νερό σε δημόσιους χώρους.
 • Προώθηση κυκλικής οικονομίας.

Περιβάλλον και αειφορία

 • Συστηματικός έλεγχος της ποιότητας του θαλάσσιου νερού και της καθαριότητας των παραλιών με αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και εκπομπής ρύπων από σκάφη και επιβολή αυστηρών ποινών σε περιπτώσεις παρανομιών.
 • Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε καθορισμένα ακίνητα (πχ Βατί) ή οροφές δημόσιων κτιρίων (πχ σχολεία).
 • Προώθηση πολιτικών για θερμομονώσεις υφιστάμενων κτηρίων.

Πράσινη κουλτούρα

 • Κινητοποίηση των πολιτών για ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης με εποχιακές εκστρατείες καθαριότητας και βραβεύσεις των καθαρότερων γειτονιών.
 • Προώθηση κινήτρων για χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Ενεργοποίηση πολιτών, μαθητών και οργανωμένων συνόλων για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Αναβάθμιση ποιότητας της ζωής των ζώων

 • Κατάργηση της αιχμαλωσίας ζώων στον ζωολογικό κήπο και μετατροπή του σε βοτανικό κήπο.
 • Πρόγραμμα καταγραφής και στείρωσης αδέσποτων.
 • Μονάδα ελέγχου υποχρεωτικού microchip.
 • Δημιουργία πάρκου για σκύλους με εκτεταμένο ωράριο.
 • Εγκατάσταση κάδων συλλογής ακαθαρσιών των ζώων.
 • Ενημέρωση «ευθύνης» κατοικίδιων ζώων.

Ποιότητα αέρα

 • Εγκατάσταση μονάδας ελέγχου ποιότητας αέρα στο λιμάνι, σε κυκλικούς κόμβους και βιομηχανικές περιοχές.
 • Ηλεκτροδότηση ελλιμενισμένων πλοίων από τη ξηρά (cold ironing).
 • Έλεγχος θορύβου σε βιομηχανικές περιοχές, λιμάνι, κύριες οδικές αρτηρίες, κέντρο πόλης και άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.

Θάλασσα-νερό

 • Συστηματικός έλεγχος ποιότητας θαλάσσιου νερού και νερού υδατοφρακτών.
 • Συνεργασία Δήμου με τη διεύθυνση της Μαρίνας Λεμεσού και την Αρχή Λιμένων για ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τα απόβλητα σκαφών.
 • Εμπλουτισμός τεχνητών υφάλων με νέες ποντίσεις παλιών σκαφών ή αντικειμένων για δημιουργία νέων καταδυτικών πάρκων καθώς και για ανάπτυξη βιοποικιλότητας.
 • Κατασκευή και λειτουργία δυο ραμπών καθέλκυσης σκαφών.